Poate deveni membru al Asociației  “Accentul circumflex ” orice persoană fizică sau juridică care: recunoaște statutul Asociației, consimte să participe la îndeplinirea scopului și obiectivelor acesteia, depune o adeziune scrisă în acest sens, achită taxa de înscriere și plătește cotizația de membru.              

Cererea de adeziune se aprobă de către Consiliul Director, iar calitatea de membru se menține prin respectarea Statului Asociației și plata regulată a cotizației de membru.

Cererile se pot trimite la adresa de e-mail : sterpu_angela@yahoo.fr